Redakcja

  • Jerzy Molas (ISZiP) – redaktor naczelny
  • Nicole Dołowy-Rybińska (IS PAN) – zastępca redaktora naczelnego
  • Ignacy M. Doliński (ISZiP) – sekretarz redakcji
  • Bożena Itoya (IS PAN)
  • Anna Jakubowska (ISZiP)