„Zeszyty Łużyckie” to czasopismo humanistyczne, poświęcone szeroko rozumianej problematyce sorabistycznej i mniejszościowej. W piśmie publikowane są artykuły z zakresu literaturoznawstwa, lingwistyki, antropologii kulturowej i historii. Zgodnie z długoletnią tradycją wydawnictw slawistycznych w „Zeszytach Łużyckich” ukazują się materiały we wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych. Oprócz tekstów stricte naukowych redakcja przyjmuje również związane z tematyką i profilem pisma przekłady utworów literackich, recenzje książek, jak również informacje o wydarzeniach kulturalnych i naukowych.

Rocznik „Zeszyty Łużyckie” ukazuje się od 1991 r. Twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym pisma była Profesor Ewa Siatkowska (do roku 2004; w latach 2004-2014 – Elżbieta Wrocławska; od roku 2014 – Jerzy Molas). Czasopismo jest jednym z niewielu polskich i europejskich periodyków systematycznie, od tak wielu lat eksplorujących różne aspekty funkcjonowania społeczności łużyckiej w kontekście innych mniejszościowych wspólnot narodowych i etnicznych. „Zeszyty Łużyckie” stanowią dla osób zainteresowanych tą tematyką również wypróbowaną platformę wymiany informacji i doświadczeń badawczych.

Zapraszamy do lektury i publikacji własnych prac oraz popularyzacji doświadczeń związanych z Łużyczanami oraz innymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi na całym świecie.

Redakcja

Kontakt

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
zeszyty.luzyckie.polon@uw.edu.pl