35/36 (2003) – Budziszyn i nie tylko

Niniejszy numer ,,Zeszytów Łużyckich” przygotowywaliśmy z myślą o uczczeniu budziszyńskiego millenium. W jubileuszowym roku 2002 wpłynęło do Redakcji tak dużo materiałów, że tom coraz bardziej ,,pęczniał”. W związku z tym niestety opóźniło się jego wydanie, ale równocześnie podwoiła się (dosłownie!) objętość. Oddajemy numer podwójny*, w którym oprócz wiodącej tematyki budziszyńskiej prezentujemy też problematykę szerzej pojętej kultury Łużyczan. Mamy więc artykuły poświęcone łużyckiej homiletyce, literaturze, muzyce, nauczaniu. Wszystkie artykuły ogniskują się w pewnym stopniu wokół Budziszyna – kulturalnego centrum Serbów Łużyckich.

Budziszyn – owo Miasto Łużyczan (niczym Urbs Rzymian, jak pisze R. Leszczyński – stanowi tematykę działu pierwszego. Wątki budziszyńskie pojawiały się już na łamach ,,ZŁ” – przypomnijmy: w t. VII, XXII/XXIII i XXIV. Tym razem zebraliśmy teksty mówiące o Budziszynie jako centrum kulturalnym Łużyczan (D. Scholze-Šołta, M. Jańczuk) i o powiązaniach nadsprewiańskiego grodu z literaturą (R. Leszczyński); zamieszczamy też studium o etymologii nazwy Budyšin (H. Schuster-Šewc) i szkic o budziszyńskieh Żydach (Z. Kłos); ten ostatni tekst nawiązuje swą tematyką do artykułu o praskich Żydach (M. Stefański), opublikowanego w t. XXXII/XXXIII.

Dział Rzeczy dawne, nowsze i najnowsze przynosi szeroko pojętą problematykę kultury łużyckiej. Godne polecenia są artykuły: o kazaniach A. Frencla na tle zachodniosłowiańskim (E. Siatkowska) i o współczesnej literaturze (szkice slawistek ukraińskich L. Petruchiny i O. Tytarenko). Dużo miejsca zajmuje tematyka muzyczna (o muzyce pisaliśmy w t. XX, XXII/XXIII i XXIV). Tym razem zamieszczamy zarys dziejów muzyki łużyckiej (R. Leszczyński) oraz artykuł poświęcony łużyckim pieśniom i tańcom (M. Šołta). Znajdzie się także informacja o ratowaniu języka łużyckiego w szkole (T. Śliwa). Włączyliśmy również dramatyczny reportaż z walki o schedę po łużyckim działaczu kulturalnym Michale Hórniku, zatopioną przez powódź w sierpniu 2002 r. (R. Čermák, P. Svoboda i K. Kijo).

W Kąciku literackim publikujemy utwór L. Gajczewskiej napisany specjalnie na jubileusz Budziszyna. Poza tym nawiązujemy do dolnołużyckiej problematyki poprzedniego numeru, prezentując przekład wiersza F. Rochy (L. Gajczewska) oraz tłumaczenia poezji (P. Głogowski) i prozy (Z. Kłos) twórcy na poły dolno- i górnołużyckiego – J. Kocha.

Tom zamykają stałe rubryki – Recenzje i Kronika.

* ,,Podwójność” jest zresztą w ogóle ,,wpisana” w ten numer (niczym dualis w obydwa języki łużyckie): mamy więc w nim po dwie recenzje tych samych książek, po dwa artykuły (jednego autora albo dwóch, ale na ten sam temat), a nawet… dwa widoczki (tej samej!) budziszyńskiej starej wieży wodnej.Spis treści

Ci, których już nie ma wśród nas

 • Ewa Siatkowska, Śląsk utracił ambasadora łużyckiej kultury
 • Ewa Siatkowska, Wspomnienie o dr Hance Fascynie
 • Krzysztof R. Mazurski, Odszedł Jurij Rjenč

Budziszyn skończył 1000 lat

 • Dietrich Scholze-Šołta, Budziszyn jako polityczne i kulturalne centrum Serbołużyczan
 • Marcin Jańczuk, Budziszyn stolicą łużyckiego szkolnictwa i księgarstwa
 • Rafał Leszczyński, Budziszyn w literaturze
 • Heinz Schuster-Šewc, Nazwa tysiącletniego Budziszyna i jego zamku Ortenburg
 • Zdzisław Kłos, Schalom, Bautzen!
 • Zdzisław Kłos, Mini-encyklopedia Budziszyna
 • Stara wieża wodna w Budziszynie

Rzeczy dawne, nowsze i najnowsze

 • Ewa Siatkowska, Kazania Michała Frencla w kontekście zachodniosłowiańskiej homiletyki
 • Rafał Leszczyński, Kultura muzyczna instrumentem utrzymania tożsamości narodowej Łużyczan
 • Měrko Šołta-Scholze, Śpiewnik na skrzypce Mikołaja Krala - najstarszy zbiór górnołużyckich śpiewów i tańców
 • Ludmiła Petruchina, Spotkanie dwóch światów. Mitopoetyka łużyckiej ballady romantycznej.
 • Olga Tytarenko, Kręta ścieżka do raju we współczesnej nowelistyce łużyckiej
 • Teresa Śliwa, O ratowaniu języka łużyckiego. Projekt ,,Witaj'' w świetle prasy łużyckiej i niemieckiej
 • Radek Čermák, Petr Svoboda, Kinga Kijo, Relacja z ratowania Biblioteki Hórnika w Pradze

Kącik literacki

 • Fryco Rocha, Budziszyn się śmieje
 • Ludmiła Gajczewska, Na tysiąclecie Budziszyna
 • Jurij Koch, Sąsiedzi
 • Jurij Koch, Moja brzoza
 • Jurij Koch, Wieczór w aucie
 • Jurij Koch, Elegia dolnołużycka

Recenzje

 • Ewa Darda, Ciężar bytu czy radość życia?
 • Zdzisław Kłos, Njechorński na nowo odczytany
 • Kinga Kijo, Odkrywanie Łużyc wraz z Měrćinem Nowakiem
 • Dietrich Scholze-Šołta, Poeta Jan Lajnert w perspektywie porównawczej
 • Kinga Kijo, Polacy poznają talent Kito Lorenca
 • Krzysztof R. Mazurski, Wiersze łużyckie
 • Anna Hejduk, Kostka w polskim ręku
 • Anna Praszyńska, Timo Meškank zaprasza do tańca.
 • Radek Čermák, Kinga Kijo, Powrót poety
 • Joanna Danuta Morawska, Joanna Morawska, Zwierciadło narodów
 • Norbert Różycki, Polska wobec Łużyc 1945-1990
 • Krzysztof R. Mazurski, Publikacje łużycoznawcze na łamach ,,Informatora Krajoznawczego''
 • Krzysztof R. Mazurski, Nowe czasopismo łużycoznawcze

Kronika

 • Piotr Pałys, Pod znakiem Dolnych Łużyc i serbołużyckiej muzyki. IV Dni Łużyckie
 • Sobiesław Mazurski, Tomasz I. Kostyła, We Wrocławiu uczczono polsko-łużyckie millenium
 • Zbigniew Gajewski, Różant - ,,łużycka Częstochowa''
 • Zbigniew Gajewski, Pierwsza polska pielgrzymka do Różanta
 • Zbigniew Gajewski, Powstanie Koła Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego w Sochaczewie
 • Zdzisław Kłos, Obrona pracy doktorskiej w czterech językach
 • Marcin Jańczuk, Relacja z XIII letniego kursu łużyckiego języka i kultury
 • Kinga Kijo, XIII letni kurs języka i kultury Łużyczan
 • Hanna Majewska, Jesienna Konferencja Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego w Zgorzelcu-Görlitz poświęcona jubileuszowi Budziszyna